480 val. - darbas su lektoriumi

javascript frontend mokymai

Kam skirti šie mokymai?

Šie mokymai subalansuoti nedirbantiems, tačiau tinka visiems. Mokymai skirti visiems, kurie nori suprasti ir išmokti kaip kuriamos WEB svetainės. Mokymuose kaip pagrindas imama JavaScript programavimo kalba ir su šia kalba susijusios technologijos. Šie mokymai apima tiek vartotojui matomą dalį (vadinamą “frontend”), tiek vartotojui nematomą dalį (vadinamą “backend”), taigi, mokymai skirti jeigu norite tapti “full-stack” programuotoju. Po mokymų jūs būsite pilnai pasiruošęs sukurti tinklalapio išvaizdą, sukurti interaktyvų funkcionalumą, sukurti duomenų bazę, ją sujungti su tinklalapiu, ištestuoti parašytą kodą, versijuoti kodą, dirbti komandoje.

naujiena

Kas po mokymų? 

Mentorystės principas po mokymų – visą mėnesį, iškilus klausimams, galėsite kreiptis į mokyklos lektorių. Taip pat, galėsite naudotis mokyklos klasėmis, tiek mokymų metu, tiek po jų.

Tiems, kurie nori pradėti programuotojo karjerą, padedame susirasti darbo praktiką arba darbo vietą vienoje mūsų IT įmonių-partnerių – visoje Lietuvoje jų yra virš 212. Net 85 proc. visų, baigusių mokyklą ir besikreipusių dėl darbo, pavyksta rasti įmonę ir pradėti karjerą iš karto po mokymų.

Ko išmoksite? 

Front-end dalyje:

 • Kurti internetinio tinklalapio karkasą su HTML.
 • Kurti svetainės išvaizdą naudojant CSS. Atsirinkti ir panaudoti įvairius CSS karkasus (Bootstrap, Tailwind, ir kt.).
 • Panaudoti CSS preprocesorius efektyvesniam darbui su stiliais.
 • Sukurti interaktyvaus funkcionalumo ir dinamiškumo su JavaScript.
 • Naudoti vieną iš populiariausių JavaScript bibliotekų React JS.

 

Back-end dalyje:

 • Kaip sukurti savo API, į kurį galėtų kreiptis kitos sistemos ar programos.
 • Sukurti savo duomenų bazę ir su ja dirbti.
 • Dirbti su duomenimis ir failais.

 

Bendrai:

 • Versijuoti kodą.
 • Susipažinsite su skirtingais programinės įrangos testavimo būdais. Ištestuosite savo projektus.
 • Sujungti front-end ir back-end projekto dalis.
 • Dirbti komandoje.
 • Talpinti projektą serveryje.

Ką gebėsite po mokymų?

Po mokymų turėsite stiprius interneto svetainių kūrimo pagrindus ir galėsite įsidarbinti vienoje mūsų įmonių-partnerių.

GALIMOS DARBO POZICIJOS PO MOKYMŲ:

 • Junior Front-End developer (Jaunesnysis Front-End programuotojas)
 • Junior JavaScript developer (Jaunesnysis JavaScript programuotojas)
 • Junior Full-Stack developer (Jaunesnysis Full-Stack programuotojas)
 • IT Support (Techninio palaikymo specialistas)
 • Website Tracking Specialist (Tinklapių priežiūros specialistas)
 • IT Service Desk (IT Serviso aptarnavimo specialistas)
 • Customer Success Manager (Klientų aptarnavimo specialistas)
 • Junior Quality Assurance Tester (Jaunesnysis Testuotojas)
 • Junior Software Engineer (Jaunesnysis programinės įrangos inžinierius)

ILGŲJŲ MOKYMŲ PROGRAMA

Artimiausias kursas

balandžio 18 d.

Mišrus mokymasis: mokykis ir IŠ NAMŲ ir IŠ KLASĖS. Galimybė keisti formatą mokymų metu!

Intensyvumas: 480 val. (visos valandos gyvai, realiu laiku su lektoriumi)

Trukmė: DIENINIAI – 12 savaičių, 60 užsiėmimų; VAKARINIAI – 24 savaičių, 120 užsiėmimų;

Laikas: DIENINIAI – 5 kartus per savaitę, po 8 valandas, 9.00-17.00 val. VAKARINIAI – 5 kartus per savaitę, po 4 valandas, 18.00 – 21.00 val.

Kaina: 3950 €

Nuolaidos: Mokant iškart ir rekomenduojant draugą – 25 %, kaina: 2963 Eur, Alumni – 30 %, kaina: 2765 Eur

HTML

 • Darbo aplinka.
 • Kas yra HTML ir koks jo vaidmuo internetiniuose tinklalapiuose?
 • Žymų sintaksė (elementai ir jų atributai).
 • Internetinio tinklalapio struktūra (doctype, html, head, body, … žymos).
 • Kodo tvarkingumo taisyklės. Komentarai.
 • Antraštės.
 • Paragrafai. Teksto formatavimas naudojant pastorinimą, pasvirimą, pabraukimą ir kitus formatavimo būdus.
 • Nuorodos (absoliučios ir reliatyvios).
 • Paveiksliukai. Jų įterpimas, dydžio reguliavimas, alternatyvaus teksto aprašymas, paspaudžiamo paveiksliuko padarymas.
 • Lentelės. Lentelės kūrimas. Lentelės kraštai, eilės, langeliai, antraštiniai langeliai, langelių suliejimas.
 • Sąrašai. Nerikiuoti ir rikiuoti sąrašai. Sąrašas sąraše / kelių lygių sąrašai.
 • Formos. Formų paskirtis, aprašymas, laukeliai. Tekstiniai, skaičių, failų ir kiti laukelių tipai, jų atributai, panaudojimas.
 • Naudingi teksto redaktoriaus papildiniai.
 • Kiti HTML elementai.

CSS

 • Kas yra CSS?
 • Sintaksė (selektoriai, deklaracijos, parametrai ir reikšmės).
 • Kodo tvarkingumas ir komentavimas.
 • Selektoriai ir jų tipai.
 • Kur ir kaip rašomas CSS kodas?
 • Naršyklės programuotojų įrankis.
 • Spalvos ir fonai, paveikslėlių ir kitų html elementų tvarkymas css pagalba.
 • Teksto formatavimas. Šriftai, tekstų dydžiai, stiliai, storiai ir kiti formatavimo dalykai.
 • CSS dėžutės modelis (content, padding, border, margin).
 • Elementų elgsena eilutėje (display).
 • Elementų pozicionavimas (position).
 • Prisitaikantis (responsive) tinklalapio išdėstymas (layout). Flexbox/CSS grid.
 • Accessibility (navigacija naudojant klaviatūrą, spalvos ir kontrastas, pritaikyti žmonėms neskiriantiems arba prastai skiriantiems spalvas)
 • Kiti CSS parametrai.

Darbas su dizainu

 • Šriftų, spalvų, paveiksliukų ir stiliaus ištraukimas iš dizaino su Figma/Adobe XD.

CSS karkaso (framework) naudojimas

 • Kas yra CSS karkasas? Kokie variantai (Bootstrap / Tailwind ir kt.) bei kuo jie gali būti naudingi?
 • Kaip pasiruošti projektą, kad jis naudotų CSS karkasą?
 • Karkaso naudojimas projekte.

CSS preprocesoriaus naudojimas

 • Kokie yra CSS preprocesoriai (Sass, LESS)? Kuo jie skiriasi?
 • Projekto pasiruošimas, kad naudotų preprocesorių.
 • Preprocesoriaus naudojimas.

Kodo versijavimas (Git)

 • Kas yra kodo versijavimas? Kaip kodas yra versijuojamas? Kodėl to reikia?
 • Lokali (local) ir nutolusi (GitHub, Gitlab, …) Git repozitorija.
 • Git naudojimas (git add, git commit, git push, …).
 • Git šakos (branches), darbas komandoje.

JavaScript pagrindiniai programavimo principai

 • Kas yra JavaScript?
 • Darbo aplinka.
 • Kintamieji.
 • Aritmetiniai veiksmai.
 • Patikrinimo sąlygos (if, switch, loginiai patikrinimo operatoriai and, or ir not).
 • Ciklai (for, while, for…in, for…of, forEach).
 • Masyvai.
 • Objektai.
 • Funkcijos.
 • Standartinės ES6+ funkcijos (filter, map, find ir kt.).
 • Užklausų vykdymas, darbas su API (callbacks, async, promises, …).

JavaScript DOM manipuliacija

 • Elementų paėmimas (getElementById, querySelector, …).
 • Vaikščiojimas per HTML medį (previousElementSibling, nextElementSibling, …).
 • HTML turinio gavimas ir atnaujinimas (innerText, textContent, innerHTML, …).
 • Reagavimas į įvykius (onclick, onmouseenter, …).
 • Naujo HTML turinio sukūrimasir įdėjimas į DOM (createElement, appendChild, innerHTML, …).
 • Stiliaus keitimas (style, cssText).
 • Darbas su HTML/CSS klasėmis (classList.add, classList.remove, …).

JavaScript testavimas

 • Įvadas. Kas yra testavimas. Testavimo tikslai. Ką, kada testuojame.
 • Testavimo tipai. Kada kuriuos naudojame. Skirtingų tipų pranašumai.
 • Vienetų testavimas (Unit testing).
 • Integracijų testavimas (Integration testing).
 • End-to-end testavimas.
 • Regresinis testavimas.
 • Testavimas Mock’inant funkcionalumus.
 • Aplinkos paruošimas testavimui. Praktiniai pavyzdžiai.

React pagrindiniai principai

 • Įvadas į ReactJS: kas tai yra, kokie yra panaudojimo privalumai, veikimo principas, aplinkos paruošimas.
 • Įvadas į JSX (panaudojimas, React, prototipai, kolekcijų tipai).
 • React būsenos. Būsenų valdymas (state). Nekintamumo (immutability) principai.
 • React gyvavimo ciklo (lifecycle) metodai.
 • React interaktyvūs bei statiniai komponentai (stateful / stateless). Props.
 • React klasių komponentai ir funkciniai komponentai.
 • React hooks.
 • React routing.
 • HTTP/HTTPS užklausų vykdymas į API.

React testavimas

 • Vienetų testavimas (Unit testing).
 • Integracijų testavimas (Integration testing).
 • End-to-end testavimas.
 • Aplinkos pasiruošimas testavimui.
 • Projekto testavimas aprašant testus.

Typescript

 • Įvadas į TypeScript: kas tai yra, kokie yra panaudojimo privalumai, veikimo principas, aplinkos paruošimas.
 • Kokia nauda rinktis TypeScript? Dinaminių ir statinių tipų kalbų palyginimas.
 • Objektinio programavimo principai ir komponentai, prieinami TypeScript (Abstrakčios klasės, Interface …).
 • Kintamųjų tipų aprašymai.
 • Struktūriniai tipai, duomenų struktūros „formos“ aprašymai (Structural types, index signatures).
 • Praktiniai pavyzdžiai.

Naudojamų bibliotekų valdymas (NPM – Node Package Manager)

 • Kas yra NPM? Kuo jis naudingas?
 • Kaip projekte diegti, atnaujinti, trinti įvairias bibliotekas ir įrankius?
 • Kaip projektą versijuoti ar perkelti į kitą kompiuterį/serverį, jeigu projekte yra naudojamas NPM?

Procesų automatizavimo įrankiai (Webpack/Gulp/…)

 • Kas yra procesų automatizavimo įrankiai (Webpack/Gulp/…)? Kuo jie naudingi? Ką gali padėti? Kur naudojami?
 • Automatizavimo įrankio susikonfigūravimas projekte, kad būtų galima apdoroti HTML failus, CSS preprocesorius, JavaScript failus, suspausti nuotraukas ir kt.

Node.js

 • JavaScript kodo vykdymas.
 • Serverio pasiruošimas, reagavimas į HTTP/HTTPS užklausas ir kt.
 • Darbas su kompiuterio failų sistema.
 • Kitos Node.js galimybės.

Express.js

 • Kas yra Express.js?
 • Aplinkos pasiruošimas.
 • API kūrimas su Express.js.

Duomenų bazės (MongoDB)

 • Kas yra duomenų bazės? Jų tipai.
 • MongoDB duomenų bazės struktūra.
 • Aplinkos pasiruošimas.
 • MongoDB kolekcijos, darbas su jomis.
 • Darbas su duomenimis (įrašų kūrimas, atnaujinimas, šalinimas, peržiūra) (užklausos).

Reikalavimai programinei įrangai

 • Apie reikalavimus.
 • Funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai.
 • Panaudos atvejų diagrama.
 • Vartotojo istorija (User story).

Agile ir Scrum

 • Kas yra projektų valdymas?
 • Klasikinė (Waterfall) vs Agile metodologija.
 • Agile manifestas.
 • Scrum metodologija ir rolės.
 • Scrum ceremonijos.
 • IT projektų žargonas.
 • Projektų valdymo įrankiai.

Projekto talpinimas serveryje (deployment)

 • Kaip yra atliekamas projektų talpinimas (deployment)?
 • Kas yra CI/CD?
 • Projektų talpinimas serveryje.

Galutinis egzaminas / projektas

REGISTRUOTIS NUOTOLINIU BŪDU Bandomoji paskaita

Kiti mokymai prasideda:

Iki mokymų pradžios liko:

NORI MOKYTIS INDIVIDUALIAI?
1:1 STUDIJOS SU LEKTORIUMI

11 studijos su lektoriumi vilnius coding school 3

1:1 STUDIJOS SU LEKTORIUMI –  šie ir visi kiti mokymai gali būti dėstomi individualiai!

Pagrindinis mūsų tikslas – žmogaus įdarbinimas tech sektoriuje. Galite rinktis bet kurią mokymosi programą – mes padėsime išsigryninti ko jums reikia!

Mokymuose dalyvauja du asmenys – studentas ir lektorius, kuris paskaitų metu skiria visą savo dėmesį tik vienam žmogui. Mokymai vyksta individualiu laiku ir pagal jūsų poreikius atitinkančią programą, kurią sudarysime kartu su lektoriumi. 

Daugiau info ČIA.

Nežinote ar ši programa jums tinka?
Klauskite mūsų!

eimante sataite

Nežinote, ar ši programa jums tinka? Turite dvejonių ir negalite išsirinkti?

Klauskite EIMANTĖS!

Lektoriai

aleksandras vasinas

ALEKSANDRAS V.

Patirtis: Middle
Dirba: Freelance
Dirbo: „IDEA”
Dėsto: WEB kūrimas

Andrius M

ANDRIUS M.

Patirtis: Senior
Dirba: „Alchemetrics”
Dėsto: WEB kūrimas

kiril-griazev

KIRIL G.

Patirtis: Middle
Dirba: VGTU
Dirbo:„Coral Solutions” / „eLviz”

Dėsto: WEB kūrimas

KRISTIJONAS S.

KRISTIJONAS S.

Patirtis: Middle-Senior
Dirba: „Ivėjas”
Dėsto: WEB kūrimas

KODĖL VERTA MOKYTIS?

 • Akademinė veikla

  Karjeros Keitimo Centras dirba pagal VU mokslininkų patvirtintą metodiką
 • 1:1 STUDIJOS su lektoriumi

  Individuali, personalizuota IT mokymų programa, kurios pagrindinis tikslas – žmogaus įdarbinimas tech sektoriuje
 • Stebėk paskaitą NEMOKAMAI

  Jei negalite išsirinkti mokymų, ateikite stebėti pasirinktą paskaitą NEMOKAMAI
 • Kurso kartojimas

  Galimybė metų bėgyje grįžti kartoti kurso NEMOKAMAI
 • Paskaitų įrašai

  Turėsite galimybę gauti paskaitų įrašus, jei praleidote paskaitą ar norite pasikartoti
 • Išduodamas oficialus sertifikatas

  Po mokymų įteikiamas oficialus, Švietimo ir mokslo registro patvirtintas sertifikatas
 • "Code-working'o" erdvė darbui

  Net 6 mėnesius ALUMNI gali naudotis mokyklos erdve darbui/praktikai NEMOKAMAI
 • Parkavimas, užkandžiai ir kava

  Automobilį galėsite palikti patogiai ir nemokamai. Mokymų metu vaišiname kava ir užkandžiais
 • Mentorystės principas

  Po mokymų absolventams padedame rasti darbo vietą, pasiruošti CV, pasirengti pokalbiui su darbdaviu, siūlome nemokamus susitikimus su IT atrankos specialistais
 • ALUMNI bendruomenė

  Stipri ALUMNI bendruomenė pabaigus mokymus. Darbo pasiūlymai, renginiai, bendraminčiai ir naudinga informacija tik mokyklos absolventams

KARJEROS CENTRAS


Mokome ne tik IT rinkoje populiariausių programavimo kalbų, bet ir padedame įsitvirtinti IT srityje. Todėl Karjeros Centro misija – 100 proc. sėkmingai įdarbintų ar praktiką radusių studentų! Su mūsų pagalba susikursite savo sėkmės istoriją. Visiems motyvuotiems ir turintiems gerus pagrindus studentams padedame rasti darbo vietą vienoje mūsų IT įmonių-partnerių.

ŠIUOS MOKYMUS FINANSUOJA UŽIMTUMO TARNYBA PRIE LR SADM

Jeigu norite sužinoti daugiau informacijos apie finansavimo galimybes, rekomenduojame susisiekti su užimtumo tarnyba.
Turite klausimų apie pačius mokymus? Susisiekite su mumis: [email protected], +370 606 75 071

MOKYMŲ KAINA 3950€
NUOLAIDŲ SISTEMA

2963€

MOKANT VISĄ SUMĄ IŠKART taikome -25 % nuolaidą!
(pilna kaina 3950€)

Taikoma, jei sumokate visą sumą išankstinės registracijos metu

2765€

ALUMNI taikome -30 % nuolaidą!
(pilna kaina 3950€)

Taikoma visiems mokyklos absolventams visiems mokymams bei savaitgalio dirbtuvėms- workshop'ams

2963€

JEI REKOMENDUOJATE MUS DRAUGUI taikome -25 % nuolaidą!
(pilna kaina 3950€)

Taikoma, jei mokytis atvykstate dviese

* nuolaidos nėra sumuojamos

** nuolaida mokant visą sumą iš karto netaikoma Python, SQL, Agile ir WEB dizaino mokymams

 

ATSISKAITYTI GALIMA

issimoketinai
Visą sumą arba dalimis

Už mokymus galite sumokėti visą sumą iškarto arba išskaidyti ją į dalis

pavedimas
Pavedimu

UAB „Programavimo Mokykla”. Įmonės kodas: 304299909, banko sąskaitos numeris: LT087044060008107796

money
Grynaisiais biure

Vilniuje: Ulonų g. 5, I laiptinė, 3 aukštas, 313 kab.
Kaune:Veiverių g. 153 (Prekybos ir verslo centras „Longas“)

 

issimoketinai
Išsimokėtinai su GF

nuo 200 Eur/mėn. 
– išmokant per 12 mėnesių;

REGISTRACIJA Į MOKYMUS

D.U.K.

Kokią mokymų dalį sudaro praktika ir teorija?

Mokymuose orientuojamasi į praktinį užduočių atlikimą. Užsiėmimų pradžioje teoriškai supažindinama su to užsiėmimo temomis, svarbiais akcentais ir likęs laikas skiriamas praktinių užduočių atlikimui.

Kas yra pre-kursas?

Tai savaitės trukmės programa, skirta savarankiškam darbui namuose, prieš prasidedant intensyviems programavimo mokymams.

Pre-kurso medžiagą sudaro teorija ir praktinės užduotys, padedančios įsisavinti programavimo pradmenis.

Kokie bus mano įgūdžiai po mokymų?

Po mokymų turėsite stiprius interneto svetainių kūrimo pagrindus ir galėsite iškart įsidarbinti vienoje mūsų įmonių-partnerių.

Kokios yra darbo po mokymų galimybės?

Kiekvienam sėkmingai baigusiam mokymus, gavusiam gerus lektorių vertinimus ir nepraleidusiam daugiau nei 3 paskaitų, suorganizuosime 2-3 darbo pokalbius mūsų įmonėse-partnerėse. Karjeros konsultacijos metu sužinosite kaip susikurti modernų gyvenimo aprašymą, pasiruošti profesionalų LinkedIn profilį bei tinkamai save pateikti darbo pokalbio metu.

EnglishLithuanianRussian
Registracija
Kontaktai