Finansuojami kursai dirbantiems

E. KOMERCIJOS SPRENDIMŲ DIEGIMAS
UAB „PROGRAMAVIMO MOKYKLA“ VEIKLOJE

es inv

Projekto vykdytojas: UAB „Programavimo mokykla“

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. vasario 28 d.  – 2023 m. vasario 18 d.

Projekto kodas: 13.1.1-LVPA-K-860-01-0928

Bendra projekto vertė: 30 000,00 EUR

UAB „Programavimo mokykla“ įgyvendina projektą „E. komercijos sprendimų diegimas UAB „Programavimo mokykla“ veikloje“, Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0928, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“.

Projekto tikslas – Diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu UAB Programavimo mokykla, siekiant padidinti pajamų augimą.

Projekto aprašymas: UAB Programavimo mokykla, siekdama perspektyvoje išvengti galimų bendrovės veiklos ir pajamų kritimų (bei sustiprinti bendrovės atsparumą galimiems ekonominiams svyravimams), neužtikrintumo, bankroto, kaip tai atsitiko daliai bendrovių 2020-2021 m. per COVID-19 pandemiją, taip pat siekdama didinti įmonės produktyvumą ir darbo našumą, pritraukti kuo daugiau klientų per elektroninę erdvę, įvertino visus bendrovėje vykstančius vidinius bei išorinius procesus ir jų optimizavimo galimybes, bendrovės teikiamų paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę, t. y. paslaugų skaitmenizavimo galimybes. Projekto metu bus įdiegti e-sprendimai – kompleksinė informacinių technologijų priemonė, kuri leis efektyviau teikti paslaugas elektroninėje erdvėje, valdyti visas sutartis, klientų duomenis bei sutarčių vykdymo kontrolę, darbus ir dokumentus, padės greitai ir tiksliai įvertinti, kaip vykdomos užduotys, kas atsakingi už jų vykdymą ir kt.

Registracija
Kontaktai