Planuojami mokymai:

Birželio 18 d.
Liepos 17 d.
Rugpjūčio 14 d.
Rugsėjo 18 d.
Spalio 16 d.
Lapkričio 13 d.
Gruodžio 11 d.

Kaina: 3000€
Finansuojama užimtumo tarnybos

VISOS PASKAITOS GYVAI: paskaitos vyksta GYVAI - REALIU LAIKU SU LEKTORIUMI (+ soft skill ir AI paskaitų įrašai)

Mišrus mokymasis: mokykis ir iš namų ir iš klasės. Galimybė keisti formatą mokymų metu

Trukmė: 200 val., 5 savaitės - 25 užsiėmimai

Laikas: 5 kartai per savaitę, po 8 valandas, 9.00-17.00 val.

Kurso kartojimas: galimybė metų bėgyje grįžti kartoti kursą NEMOKAMAI

Mokymai įmonėms: visos programos gali būti adaptuotos pagal jūsų poreikius

100% finansavimo galimybė dirbantiems ir nedirbantiems + stipendija iki 1392 €

12
.

C# Programavimas: Nuo pradžių iki AI taikymo (nedirbantiems) - 223002964

PASKAITOS VYKSTA GYVAI, realiu laiku SU LEKTORIUMI
Atrankos mokymams nėra
- gali mokytis visi!

C# programavimo kursai yra skirti visiems, norintiems pasinerti į modernią ir universalią programavimo kalbą, kuri yra ypač populiarus sprendimas kurti įvairaus tipo programas – nuo žaidimų,... mobilių aplikacijų, iki sudėtingų verslo sistemų. C# (skaitykite „si šarp“) - tai viena iš Microsoft sukurtų programavimo kalbų, ir ji yra dalis .NET platformos, kuri leidžia kurti ir vykdyti (cross-platform) programas skirtingose platformose. Kursai gali tapti puikiu startu tiems, kas svajoja tapti C# programuotojais ir kurti pačias įvairiausias programas. Taip pat, mokymai gali būti naudingi visiems, norintiems pradėti pažintį su IT pasauliu, nes C# kalba suteikia aiškią ir logišką supratimą apie pagrindinius programavimo principus. C# yra plačiai naudojama daugelyje įmonių ir projektų visame pasaulyje, įskaitant tokias kompanijas kaip Microsoft, Slack, Accenture ir daugelį kitų. Per mokymų laikotarpį dalyviai susipažins su pagrindinėmis C# kalbos sąvokomis, objektinio programavimo principais, duomenų bazės integracija, taip pat ir su daugeliu kitų svarbių temų, susijusių su efektyvia produktų kūrimo praktika. C# kalba pasižymi stipria tipų sistema, aukštu našumo lygiu ir puikiai tinka tiek pradedantiesiems programuotojams dėl jos skaitymo paprastumo, tiek ir patyrusiems kūrėjams dėl plačių galimybių, kurias ji suteikia. Baigus mokymus, dalyviai turės geras žinias, reikalingas tolesnei sėkmingai karjerai IT sektoriuje, tiek kaip C# programuotojai, tiek ir bet kurioje kitoje srityje, kur programavimo žinios yra vertinamos.

Daugiau...

Ko išmoksiu?
Pagrindines programavimo struktūras, kurios naudojamos bet kurioje kitoje programavimo kalboje

Įgysite stiprius C# programavimo pagrindus ir gebėsite juos taikyti praktikoje

Taikyti pagrindinius objektinio programavimo principus: inkapsuliaciją, paveldėjimą ir polimorfizmą

Rašyti testus naudojant unit testing bibliotekas, taip užtikrinant kodo kokybę ir stabilumą

Dirbti su SQL ir NOSQL duomenų bazių lentelėmis

Dirbti komandoje prie projekto naudojant git

Git versijų valdymo sistemos pagrindines komandas

Ką gebėsiu po mokymų?

Dirbti su daugiau nei viena procesoriaus gija, siekiant optimizuoti programų veikimą ir išnaudoti visą įmanomą aparatūros potencialą (Task)

Suprasti apie API kūrimą ir naudojimą, įskaitant REST principus, duomenų keitimąsi per HTTP ir statusų kodus

Sukurti ir paleisti nedidelį WEB servisą (API)

Sukurti vartotoją sąsają sukurtam WEB servisui (API) pasirinktu įrankiu

Formuluoti kriterijus dirbtinio intelekto įrankiams ieškant klaidų kode, ieškant sprendimų ar tiesiog deleguojant nuobodų kodo rašymą įrankiui.

Suprasti, kaip kurti grafines vartotojo sąsajas naudojant technologijas, pavyzdžiui Blazor

Mokėti integruoti įvairias išorines technologijas, bibliotekas ir įrankius į savo projektus

Analizuoti programos veikimą ir taikyti technikas jos veikimo laikui ir resursų naudojimui optimizuoti.

Kas po mokymų?

Po šių mokymų, studentai kviečiami toliau nemokamai dalyvauti mokyklos mentorystės programoje: visą mėnesį, iškilus klausimams, tiek kreiptis į mokyklos lektorių, tiek naudotis mokyklos klasėmis savarankiškam mokymuisi.

Mūsų studentams, norintiems pradėti karjerą IT srityje, Karjeros centras padės praktikos ar darbo vietos paieškose, suteiks visą reikiamą informaciją apie darbo pokalbius, padės parengti stiprų ir patrauklų CV bei LinkedIn profilį, kurie išskirs Jus iš kitų kandidatų atrankos metu. Nuolat dalinamės darbo ir praktikos pasiūlymais bei konsultuojame visais su įsidarbinimu susijusiais klausimais. Darbo paieškų metu neliksite vieni, mūsų profesionali konsultantų ir mentorių komanda suteiks visapusišką pagalbą, siekiant Jūsų išsikelto tikslo – sėkmingai pradėti karjerą IT srityje.

Su Vilnius Coding School bendradarbiauja daugiau nei 250 įmonių – partnerių, kurios gali suteikti karjeros galimybes mūsų mokyklos absolventams. Net 85 proc. visų, baigusių mokyklą ir besikreipusių dėl darbo, sėkmingai įsidarbina.

Galimos darbo pozicijos po mokymų:

Junior .NET developer (Jaunesnysis .NET programuotojas)
Junior C# developer (Jaunesnysis C# programuotojas)
Junior Back-End developer (Jaunesnysis Back-End programuotojas)
Junior Software Engineer (Jaunesnysis programinės įrangos inžinierius)
Junior Quality Assurance Tester (Jaunesnysis Testuotojas)
Junior Automation QA Tester (Jaunesnysis Autotestuotojas)

Mokymų programa

 • Kurso pristatymas
 • Darbo tvarka
 • Pasiruošimas
 • Diegimas (visual studio, git)
 • Git konfigūravimas
 • Pagrindinės git komandos, rutina, git scenarijai.

Kintamieji

 • Kintamųjų tipai
 • Operacijos su kintamaisiais (aritmetiniai veiksmai)
 • Operacijos su tekstu (teksto jungimas)
 • Duomenų nuskaitymas, duomenų išvedimas.

Loginiai veiksmai

 • Loginiai veiksmai ir operatoriai.
 • If sąlygos sakiniai.
 • Switch.

Ciklai ir operacijos

 • Vieno operando operacijos.
 • Sudėtingesnės priskyrimo operacijos.
 • Ciklas for.
 • Ciklas while.
 • Ciklas do while.
 • Git naudojimas komandoje

Duomenų struktūros

 •  Masyvai.
 • Dvimačiai masyvai.

Ciklai ir operacijos

 • Foreach ciklai

Duomenų struktūros

 • Sąrašai.
 • HashSet
 • Stack
 • Queue
 • Dictionary
 • Iir kitos duomenų struktūros.

Metodai

 • Return ir void metodai.
 • Parametrizuoti metodai (standartiniai parametrai ir params).
 • Anoniminiai metodai.
 • Statinės klasės.
 • Metodai statinėse klasėse.
 • Supažindinimas su testais (integraciniai, external, unit testai).
 • Testų rašymas.

Kintamieji, algoritmai

 • C# tipai plačiau: value types ir reference types.
 • Algoritmai.

Tekstas, failai

 • Veiksmai su tekstu.
 • Failai.
 • Nuskaitymas ir įrašymas į failą.

Asinchroninis kontekstas

 • Async kontekstas.
 • Task ir thread sąvokos.
 • Didelių failų nuskaitymas.

Žinių taikymas.

 • Darbas prie pateikto projekto
 • Darbų pasidalijimas komandoje.
 • Klaidų ieškojimas.
 • Klaidų tiasymas.
 • Papildomų funkcionalumų prie projekto pridėjimas.
 • Funkcinio programavimo žinių taikymas.
 • Įvadas į objektinį programavimą.
 • Klasės.
 • Objektai.
 • konstruktorius
 • konstruktorių užklojimas (overloading)
 • inkapsuliacija.
 • enum tipas.
 • paveldėjimas.
 • polimorfizmas.
 • Įvairios klasės įvairiais pjūviais: partial, static, abstract, duomenų klasės, servisų klasės, konvertavimo klasės ir t.t.

Žinių taikymas.

 • Darbas prie pateikto projekto
 • Darbų pasidalijimas komandoje.
 • Klaidų ieškojimas.
 • Klaidų taisymas.
 • Papildomų funkcionalumų prie projekto pridėjimas.
 • Funkcinio programavimo žinių taikymas.

Duomenų bazės. SQL. MS SQL.

 • Duomenų bazių valdymo sistemos.
 • Taikymas.
 • Lentelių sąryšiai.
 • Indeksai.
 • Pirminis raktas, svetimas raktas.
 • Laukų tipai.
 • Lentelių kūrimas.
 • Duomenų įterpimas naudojant INSERT.
 • Duomenų iš lentelių ištraukimas naudojant SELECT.
 • Duomenų filtravimas (WHERE, IN, AND, OR, GROUP BY, ORDER BY, LIKE ir kt.) duomenų paketimas (CASE).
 • Lentelių duomenų jungimas JOIN.

Duomenų bazės.

 • Lentelių struktūros keitimas ALTER TABLE ir su šia komanda susijusios kitos komandos.
 • SQL įžanga į C# su LINQ to SQL.
 • Entity Framework core naudojimas.
 • Database first sąvoka.
 • C# su LINQ.
 • Repozitorijos klasė.
 • CRUD sąvoka ir jos taikymas repozitorijos klasėje.
 • Atskiras bibliotekos (library) projektas DataAccess.

WEB servisai

 • Užbaigiama repozitorijos klasė
 • WEB serviso sąvoka.
 • Įvadas į .NET CORE WEB API.
 • Route sąvoka. Kontrolerio sąvoka.
 • Užklausos (request) ir atsakymo (Response) sąvoka.
 • Kliento sąvoka.
 • Darbas su netikrais duomenimis.

Klaidų valdymas.

 • Duomenų validavimas.
 • Try catch blokai.
 • JSON tipas.
 • .NET CORE WEB API dirbtuvės.

Generalizuotos klasės

 •  DataAccess anksčiau sukurtos bibliotekos (library) perdarymas šią generalizuojant.
 • Darbas su DataAccess, papildomos informacijos iš lentelių surinkimas.

Delegatai, interfeisai

 • Delegate sąvoka.
 • Delegate taikymas DataAccess projekte.
 • Interface sąvoka.
 • Interface sukūrimas DataAccess projektui.
 • Interface privalumai.

Dependency injection

 • Dependency injection.

Middleware

 • Middleware sąvoka ir naudojimas WEB serviso kontekste.
 • Klaidų paieška kai užklausa nepasiekia kontrolerio.

Biznio logika

 • Biznio logikos atskyrimas į service klases.
 • Papildomų modelių ir parametrų kūrimas dirbant su demo projektu.
 • Testų rašymas.
 • Netikrų (mock) objektų kūrimas testuose.

Loginimas

 • Savo ir trečių šalių loginimo bibliotekos.
 • Serilog naudojimas ir konfigūravimas.
 • Klaidų paieška naudojant logus.

Dekoratoriai

 • Klaidų valdymo ir loginimo perkėlimas į dekoratorius.

API klientas

 • Swagger, postman – postman skriptai, testavimas, užklausų kūrimas.

NoSQL duomenų bazės.

 • MongoDB.
 • CRUD operacijos.
 • Indeksavimas.
 • Užklausos.
 • Repozitorijos su MongoDB kūrimas.
 • Loginimo perkėlimas į mongoDB duomenų bazę.
 • Komandinio darbo pristatymas.

 DEMO projekto pagal reikalavimus užbaigimas dirbant komandoje.

 • Grafinės vartotojo sąsajos kūrimas.
 • technologijų pristatymas: Angular, React, Pure javascript, Html, Css. .NET CORE WEB APP, Blazor, MAUI.
 • Grafinė vartotojo sąsaja kuriama nesimokant naujų technologijų, tačiau išnaudojant dirbtinio intelekto privalumus.
 • Mokomės teisingai pateikti užklausas ChatGPT arba Bing AI ir konstruoti vartotojo sąsają su DEMO projektu.
 • Pasirinkto projekto vystymas individualiai
 • Darbų pristatymas.

1. Bendravimo įgūdžiai

 • Aktyvus klausymasis
 • Efektyvi komunikacija
 • Bendravimas su sunkiais klientais
 • Ryšio kūrimas

2. Problemų sprendimo strategijos

 • Problemų analizavimas ir diagnostika
 • Sprendimų nustatymas
 • Gedimų šalinimo būdai
 • Pagrindinės problemos priežasties analizė
 • Naujausios problemų sprendimo technologijos
 • Kaip gauti atsiliepimus iš vadovų
 • Profesinis tobulėjimas

3. Laiko valdymas ir organizavimas

 • Užduočių prioritetų nustatymas
 • Darbo krūvio valdymas
 • Delegavimas ir bendradarbiavimas

4. Emocinis intelektas

 • Emocijų supratimas ir valdymas
 • Empatija ir užuojauta
 • Konfliktų sprendimas
 • Streso valdymas

5. Kaip išmokti daugiau ir greičiau bei mažiau
pamiršti

 •  5 minučių smegenų mankšta
 • Išvalykite savo „protinį rūką“ su šiais 5
  skaniais smegenų maisto produktais
 •  Išmokite galingą atminties techniką, kad
  niekada nepraleistumėte susitikimo
Vilnius Coding School SERTIFIKATAS
stiprus įrodymas, jog esi pasiruošęs karjerai IT!
sertifikatas

green tick Oficialus, Švietimo ir Mokslo registro patvirtintas sertifikatas

green tick Atpažįstamas stipriausių Lietuvos ir tarptautinių įmonių

green tick Įrodo, kad mokėtės pas geriausius savo srities specialistus

green tick Patikimas gautų įgūdžių įrodymas

green tick Skaidrią veiklą Lietuvoje vystančios įmonės išduotas sertifikatas

green tick Šis sertifikatas patvirtina, kad dalyvavote ne mažiau 95% kurso paskaitų realiu laiku su lektoriumi, atlikote ir apsigynėte baigiamąjį darbą

Kurso lektoriai

ZIGMANTAS R.

Middle
Registracija į šiuos mokymus