Jos nuomone, vis dažniau girdimos karjeros pokyčių sėkmės istorijos įkvepia ir motyvuoja priimti šį iššūkį, tačiau yra nemaloni karjeros pokyčių pusė, apie kurią retas norėtų kalbėti garsiai. Šalti automatiniai kandidatūros atmetimo laiškai, neatliepti lūkesčiai ir nenumaldomai bėgantis laikas. Kiekviena sėkmės istorija slepia ilgą ir vingiuotą kelią. Kaip nepasiduoti ir pasiekti savo tikslus?