Jei mokaisi programuoti ir planuoji specializuotis dirbant su SQL (struktūruota užklausų kalba), tau tikrai pravers žinoti, kokių klausimų gali tikėtis per darbo pokalbį. Net jei jautiesi tikrai gerai išmanantis šią kalbą, pasikartoti tam tikrus svarbius dalykus visada yra gera mintis. Šiame įraše pasidalinsim 28 klausimais, kurių, tikėtina, gali sulaukti per SQL darbo pokalbį, bei atsakymais į juos.

 

1. Kuo skiriasi SQL ir MySQL?

SQL yra struktūruota užklausų kalba, o MySQL yra duomenų bazių valdymo sistema (DBMS).

 

2. Ką reiškia DBMS?

DBMS (Database Management System) yra duomenų valdymo sistema. Tai programinė įranga, kuri sąveikauja su vartotoju, programom ir pačia duomenų baze, kad galėtų analizuoti ir išsaugoti duomenis.

 

3. Ką reiškia JOIN komanda SQL kalboje?

Ši komanda naudojama norint sujungti eilutes iš dviejų ar daugiau lentelių, kai jose yra pasikartojantis stulpelis.

 

4. Ką reiškia „Primary key“?

„Primary key“ (pirminis raktas) yra stulpelis (ar keli stulpeliai), kurį žinant galima pasakyti, iš kurios eilutės jis paimtas. Šiuose stulpeliuose neleidžiamos „Null“ reikšmės.

 

5. Ką reiškia „Data Integrity“?

„Data Integrity“ (duomenų vientisumas) nurodo duomenų bazėje saugomų duomenų tikslumą ir nuoseklumą.

 

6. Kaip atrodo SQL užklausa, kuri nurodo šios dienos datą?

SQL turi integruotą funkciją GetDate(), kuri leidžia atvaizduoti šios dienos datą.

 

7. Kokie yra užklausų optimizavimo privalumai?

 • Greičiau gaunamas rezultatas
 • Per mažesnį laiko tarpą galima vykdyti didesnį užklausų kiekį
 • Mažesnė laiko ir vietos išeiga

 

8. Kas yra „entities“ ir „relationships“?

„Entities“ (subjektai) gali būti realaus pasaulio asmuo, vieta ar daiktas, apie kuriuos surinkti duomenys yra saugomi duomenų bazėje.

„Relationships“ – tai ryšiai, siejantys „entities“.

 

9. Kas yra „Index“?

„Index“ yra veikimo pagreitinimo metodas, kuris leidžia greičiau gauti lentelėje esančius duomenis. Jis sukuria įrašą kiekvienai reikšmei, o tai leidžia greičiau pasiekti duomenis.

 

10. Kas yra „Normalization“?

„Normalization“ yra duomenų organizavimo procesas, kuris padeda išvengti kartojimosi ir pertekliaus.

 

11. Kuo skiriasi DROP ir TRUNCATE komandos?

DROP panaikina lentelę ir jos nebegalima atkurti, o TRUNCATE panaikina visas eilutes lentelėje.

 

12. Kokie operatoriai galimi SQL kalboje?

Operatorių yra trijų pagrindinių tipų (gali būti ir daugiau):

 1. Aritmetinis
 2. Loginis
 3. Palyginamasis

30 klausimu kuriu gali sulaukti per sql darbo pokalbi 2

 

13. Ar „Null“ reikšmė yra tas pats kaip nulis ir tuščias langelis?

Ne, tai ne tas pats. „Null“ reikšmė – tai reikšmė, kuri yra nepasiekiama ar nežinoma. Nulis yra skaičius, o tuščias langelis yra ženklas.

 

14. Kas SQL kalboje yra „subquery“?

„Subquery“ yra užklausa kitos užklausos „viduje“, kai norima gauti duomenis ar informaciją iš duomenų bazės.

 

15. Kokių yra skirtingų „subquery“ tipų?

„Subquery“ užklausos gali būti dviejų tipų: koreliuotos ir nekoreliuotos.

 

16. Parašyk SQL užklausą, kuri parodytų visus darbuotojus, kurių vardai prasideda A raide.

1 SELECT * FROM Table_name WHERE EmpName like ‘A%’

30 klausimu kuriu gali sulaukti per sql darbo pokalbi 3

 

17. Kam reikalingos grupavimo funkcijos?

Grupavimo funkcijos leidžia dirbti su eilučių grupėmis ir pateikia vieną rezultatą visai grupei. Dažniausiai naudojamos grupių funkcijos: AVG, COUNT, MAX, MIN, SUM, VARIANCE.

 

18. Koks yra skirtumas tarp komandų BETWEEN ir IN?

BETWEEN operatorius naudojamas atvaizduoti eilutes, remiantis reikšmių intervalu, o IN yra naudojamas patikrinti specifiniuose reikšmių rinkiniuose esančias reikšmes.

 

19. Kam yra naudojamos SQL funkcijos?

 • Atlikti skaičiavimus su duomenimis
 • Keisti duomenų elementus
 • Manipuliuoti rezultatu
 • Formatuoti datas ir skaičius
 • Konvertuoti duomenų tipus

 

20. Ką daro MERGE?

MERGE leidžia priklausomai nuo poreikio atnaujinti arba įterpti duomenis į lentelę – atnaujina (UPADTE), jei eilutė jau egzistuoja, arba įterpia (INSERT), jei eilutės nėra.

 

21. Ką reiškia ALIAS komanda?

Tai pavadinimas, kuriuo gali būti pavadinta bet kuri lentelė ar stulpelis.

 

22. Kaip gali pasirinkti unikalius duomenis lentelėje?

Unikalius duomenis gali pasirinkti naudodamas raktažodį DISTINCT.

 

23. Kaip gali paimti pirmus 5 simbolius iš simbolių eilutės (string)?

Tai gali padaryti daugeliu būdų. Pavyzdžiui:

Select SUBSTRING(StudentName,1,5) as studentname from student

 

24. Kuo skiriasi SQL ir PL/SQL?

SQL yra užklausų kalba, kuri leidžia apdoroti vieną užklausą arba įvykdyti vieną komandą, tokią kaip „insert“, „update“, „delete“. PL/SQL leidžia parašyti visą programą (kilpas, kintamuosius ir pan.), siekiant įvykdyti daug operacijų, tokių kaip „selects“, „inserts“, „updates“, „deletes“.

 

25. Kas yra „View“?

„View“ yra virtuali lentelė, kuri yra sudaryta iš duomenų rinkinių, esančių lentelėje. Kadangi tokia lentelė nesaugo duomenų, ji užima mažiau vietos.

 

26. Kam naudojami „View“?

 • Apriboti prieigą prie duomenų
 • Supaprastinti sudėtingas užklausas
 • Užtikrinti duomenų nepriklausomybę
 • Leisti kitaip atvaizduoti tuos pačius duomenis

 

27. Kas yra lokalūs (Local) ir globalūs (Global) kintamieji?

Lokalūs kintamieji:

Šie kintamieji gali būti naudojami arba egzistuoja tik funkcijos viduje ir negali būti panaudoti kitų funkcijų.

Globalūs kintamieji:

Šie kintamieji gali būti pasiekti visoje programoje ir negali būti sukurti bet kada iššaukus funkciją.

 

28. Kas yra „Datawarehouse“?

„Datawarehouse“ yra centrinė duomenų saugykla, kurioje saugomi duomenys, surinkti iš skirtingų informacijos šaltinių. Šie duomenys yra sujungti, pakeisti ir paruošti paieškai bei apdorojimui.

Tikimės, kad šie klausimai ir atsakymai tau padės geriau pasiruošti SQL darbo pokalbiui. Linkime sėkmės!