LR Vyriausybės kanceliarijos komanda dalyvavo Vilnius Coding School „Microsoft Power Platform“ mokymuose, kurių metu susipažino su modernių Microsoft įrankių galimybėmis ir jų pritaikymo būdais savo tiesioginėje veikloje. Savo patirtimi dalinasi LR Vyriausybės kanceliarijos LEAN projekto vadovas Marius Kaminskas ir LR Vyriausybės kanceliarijos Dokumentų valdymo skyriaus vedėja Neringa Putamentienė.

 

LR Vyriausybės LEAN projekto vadovas Marius Kaminskas: „Diegdami LEAN vadybos sistemą viešojo sektoriaus organizacijose pamatėme, kad be skaitmenizacijos sprendimų toli nenubėgsime. Institucijose turėdami Microsoft įrankius, nusprendėme pagilinti žinias, kaip juos tinkamai išnaudoti diegiant sprendimus ir taip atsirado poreikis Power Platform mokymams. Džiaugiuosi, kad Vilniaus Coding School pasiūlė šią programą, kurios metu ne tik teoriškai susipažinome su Power Platform įrankiais, bet ir praktiškai išbandėme juos. Dėstytojas Rolandas ne tik puikiai viską papasakojo, pasidalino naudingais patarimais ir savo praktine patirtimi, bet ir įkvėpė nesustoti generuojant naujus sprendimus, kurie prisidėtų prie efektyvesnės viešojo sektoriaus veiklos.”

LR Kanceliarijos Komanda

Vyriausybės kanceliarijos komanda. Viduryje – Dokumentų valdymo skyriaus vedėja Neringa Putamentienė. Dešinėje – LEAN projekto vadovas Marius Kaminskas.

 

Savo įžvalgomis dalinasi Dokumentų valdymo skyriaus vedėja Neringa Putamentienė.

Kokias galimybes įžvelgėte rinkdamiesi šiuos mokymus?

Šio Vilnius Coding School mokymų kurso metu – susipažinome su galimybėmis, kaip galime taikyti modernius  įrankius savo veikloje ir suprasti, kokias naudas galime pasiekti pritaikant šiuos įrankius savo tiesioginėje veikloje.

Kaip manote, ar mokymų metu įgytos žinios šiuo metu padeda darbuotojams kurti papildomą pridėtinę vertę Jūsų įstaigoje?

Tai galimybė viešo sektoriaus veiklą pakelti į aukštesnį rezultatyvumo  ir produktyvumo lygį. Šiuos mokymus rekomenduojame ir kitiems  įstaigų darbuotojams, atsakingiems už veiklos organizavimą ir IT klausimus.

Kur pritaikote mokymų metu įgytas žinias?

Žinias pritaikome analizuodami procesus, juos automatizuojam, kuriam Power Apps sprendimus, peržiūrime duomenų kaupimo, pateikimo principus, formas, kad minėta informacija būtų visada online aktuali ir prieinama  Power BI platformoje.

Ar mokymų kokybė atitiko Jūsų lūkesčius? Kaip vertinate Vilnius Coding School darbą?

Mokymai organizuoti tinkamai, lanksčiai priderinama jų forma pagal poreikius. Gera mokymų kokybė – per trumpą laiką koncentruotai pateikti visų įrankių svarbiausi principai, galimybės, o užduotys online ir namų darbams padėjo geriau įsisavinti mokymų medžiagą. Ačiū Vilnius Coding School.

Kas labiausiai įsiminė mokymų metu?

Įsimintinas dėstytojo Rolando tikėjimas ir entuziazmas, kuris įkvepia imti ir  kurti inovatyvius  sprendimus.