„Agile“ projektų valdymo metodas tampa vis labiau populiarus, juo domisi vis daugiau įmonių. Kartu kyla ir susidomėjimas darbo pozicijomis, susijusiomis su šiuo produktų valdymo būdu. Anksčiau esame rašę apie „Scrum Master“ poziciją, o šį kartą norėtume pakalbėti apie „Product Owner“. Šiame įraše papasakosime, kas yra „Product Owner‘is“, koks jo vaidmuo kompanijoje ir kokių atsakomybių jis turi.

Kas yra „Product Owner“?

Trumpai tariant „Product Owner“ yra neatskiriama Scrum komandos dalis. Šis žmogus yra atsakingas už tai, kad komandos kuriamų produktų vertė būtų maksimali. Jis atsakingas už dar neatliktus darbus ir prioritetų nustatymą, kad laiku atlikti jie išpildytų produkto viziją. Taip pat tai yra žmogus, kuris bendrauja su vartotoju ir išsiaiškina, kokio produkto jis tikisi. „Product Owner‘is“ turi artimai bendrauti ne tik su klientu, bet ir su vadybininkais ar kūrėjų komanda.

„Product Owner‘io“ funkcijos ir atsakomybės

Kaip jau minėjome, viena pagrindinių tokio komandos nario funkcijų yra neatliktų darbų sąrašo sudarymas ir tvarkymas priklausomai nuo to, kokie yra kliento poreikiai. Taigi, tai yra žmogus, kuris aiškiausiai iš visų turi matyti galutinio produkto viziją bei veiksmus, kuriais reikės ją pasiekti.

Taip pat „Product Owner‘is“ turi aiškiai išdėstyti kliento poreikius ir darbų prioritetus savo komandai. Kad tai galėtų padaryti, jis turi mokėti tiksliai interpretuoti kliento sumanymus, kad galėtų juos suprantamai paaiškinti kitiems. Jis turi mokėti įkvepiančiai bendrauti su visais produkto gamybos eigoje svarbiais asmenimis, kad kuo geriau būtų pasiektas užsibrėžtas tikslas.

Šis komandos narys ne tik yra atsakingas už pasiruošimą vykdyti užduotis, bet kartu turi būti įsitraukęs ir į visą vykdymo procesą. Jis turi organizuoti susitikimus, kurių metu apžvelgiamas procesas ir gaunami kliento atsiliepimai apie tai, ką dar reikėtų patobulinti. Taigi, būtent „Product Owner‘is“ nusprendžia, ar komanda turėtų grįžti prie pradinio planavimo ar šiame etape viskas yra atlikta sklandžiai ir galima judėti toliau.

kas yra ir ka veikia product owner 1

Kuo „Product Owner“ skiriasi nuo „Scrum Master“?

Kalbant trumpai „Scrum Master“ yra tiesioginis komandos vadovas, jis žino, ką koks komandos narys daro, už ką yra atsakingas ir kuriame etape yra dabar, jo darbas yra suderinti visų komandos narių veiksmus, kad procesas vyktų sklandžiai. Taip pat jis turi užtikrinti, kad visi darbo metu atsiradę trukdžiai ir klaidos būtų greitai pastebėti ir pašalinti. Visu tuo neturėtų rūpintis „Product Owner‘is“, kadangi jo pagrindinė užduotis yra komunikacija tarp kliento ir komandos narių. Tačiau šie abu žmonės turi dirbti kartu, išmanyti vienas kito pareigas, padėti vienas kitam ir kartu siekti bendro tikslo – galutinio produkto, patenkinančio kliento poreikius.

Taigi, „Product Owner‘io“ pozicija yra įdomi ir kupina iššūkių. Ji reikalauja komunikabilaus, kūrybingo ir išradingo žmogaus, taip pat turinčio ir gerą techninių žinių bagažą. Jei manai, kad ši pozicija yra būtent tau ir norėtum patobulėti šioje srityje, užsirašyk į mokymus ir ženk žingsnį svajonės link.

Info apie „Product Ownership” mokymų programą gali rasti ČIA.